tavlor

Konst av Kennth Silfveråsen

Tavlorna kommer att ligga ute för visning i 2 veckor innan försäljning.

När du hittat en tavla du vill köpa så maila intresset till

kennth.silfverasen@gmail.com

Varje tavla finns endast i 1 exemplar och är signerad